Raport o stanie Gminy kozy w 2023 roku

DRODZY MIESZKAŃCY,

Przedstawiam Państwu raport o stanie Gminy Kozy za 2023 r., który jest podsumowaniem naszej pracy i dokonań w minionym roku. Raport ten jest również wyrazem wdzięczności i uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej gminy: mieszkańców, radnych, pracowników urzędu i jednostek gminnych oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego.

Rok 2023 był rokiem niezwykle trudnym i wymagającym, ograniczenia w funkcjonowaniu samorządności, inflacja, wciąż niespokojna sytuacja za naszą wschodnią granicą - to powodowało, że priorytetem w naszych działaniach było zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia naszym mieszkańcom, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym. 

W raporcie przedstawiono szereg działań i projektów, które realizowaliśmy w obszarach takich jak: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, edukacja, kultura, sport, turystyka, gospodarka, ochrona środowiska czy infrastruktura. Możemy być dumni z osiągnieć naszych uczniów, skali zrealizowanych inwestycji, kwot pozyskanych środków inwestycyjnych oraz zakresu udzielonego wsparcia.

Kolejny rok z rzędu raport przedstawiam Państwu w formie strony internetowej. Zachowanie spójnej struktury i układu prezentowanych danych zapewni Państwu przejrzysty obraz zmian, jakie zaszły w naszej Gminie nie tylko na przestrzeni ostatniego roku, ale ostatnich kilku lat!


Jacek Kaliński

Wójt Gminy Kozy

CO ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

Jak wypadamy na tle innych gmin?

Gminy z grupy porównawczej - mapka.

Aby zweryfikować tempo rozwoju gminy, porównujemy się do 128 gmin wiejskich, leżących wokół ośrodków regionalnych.

Kolejny rok z rzędu sytuację Gminy Kozy na tle grupy porównawczej należy określić jako bardzo dobrą. Gmina jest liderem w grupie w obszarze edukacji i gospodarki.